VESB - ACSB

Webinar inzake coach-overeenkomsten

Schrijf je nu in!

Je gegevens

Inschrijven voor

Aanmelding bevestigen

Lunch webinar over het nut en noodzaak van coach-overeenkomsten

De VESB staat voor professionaliteit, transparantie en toetsbaarheid. Juist om ons te onderscheiden van al die ‘andere coaches’ in de markt. Daarom hebben we als VESB-coaches een Gedragscode en vereist die o.m. een schriftelijke vastlegging van de met onze coachees en/of opdrachtgevers gemaakte afspraken. Hoe doe je dat nu, en moet je hierbij zeker (niet) doen?

Sommigen zien een overeenkomst als een motie van wantrouwen, anderen als een noodzakelijk kwaad. In ieder geval biedt een goede coachingovereenkomst duidelijkheid als het water tussen partijen enige deining vertoont. Of het nu gaat om de berekening van de kosten, het doorgeven van informatie en verslaggeving of wijzigende doelstellingen doorheen het traject.

Wij stellen aan alle leden twee modelovereenkomsten ter beschikking. Annick Alders gidst de deelnemers door de modellen met do’s en dont’s. Wat kan je makkelijk aanpassen en wat moet er zeker in blijven? Geen complexe juridische taal, maar een begrijpelijke uitleg over het hoe, wat, wanneer en waarom.
In elk geval is het na het webinar duidelijk hoe je een professionele overeenkomst opstelt en uitvoert, zonder deining.

Heb je op voorhand al vragen hierover? Stuur die alvast naar hallo@vesb.eu dan kunnen we die meteen meenemen in het webinar. Uiteraard is er op 16 januari ook ruimte om dan je vragen te stellen of om meer uitleg te vragen.

NB: deze overeenkomsten zijn geinspireerd op Europees recht en daarmee in zowel in BE als NL bruikbaar. De overeenkomsten zijn echter wel minder herkenbaar voor NL leden.
Presentatie door
Annick Alders & Wouter de Waard

Duur
60 minuten

Deel dit webinar